dinsdag 20 mei 2014

Foldable sink out of a beach ball


Make your own foldable sink

Doing the dishes, doing laundy,washing yourself a foldable sink is really something that comes in handy when traveling. So we've bought one of those in a webshop. But they are quite  expensive and actually quite simple. In a misterious way we've lost the sink somehere during camping. We didn't feel like buying a new one but there is a really simple way to make one yourself and it turned out quite nice. Here is the manual for it.


 And there is your sink. Ready to use

Rocketstove experiment

Rocketstove

We carry 2 stoves that burn petrol. But one of them needs new parts that we can not find here in Asia. We'll have to wait for them. The other one is still fine but also sometimes acts strange. It would be cool to be totally independent on them and on fossile fuel in general so we decided to build a rocketstove. Watched an instruction video online here..  
http://www.treehugger.com/clean-technology/build-ultra-efficient-diy-wood-gasifier-backpacking.html
Our conclusion a Rocketstove sucks and works only if you want to make a cup of tea or so. Not for cooking. It is too small and it get clocked with ashes to sufficates the fire quickly.  This is our stove. If you have any tips how to improve our stove. They are welcome. We still have it and wanna use it because the idea is great.

 

Bamboo bike builders China December 2012

English below Dutch text

Save a Panda Steal their bamboo!!!

De in Kunming woonachtige Duitsers Kris en Tobias hebben een wel heel revolutionair idee. Een fiets van bamboo. Met deze fiets willen de 2 rond maart terug naar hun thuisland fietsen.
Kris en Tobias in hun bamboofiets

Ze waren al langer van plan zelf een fiets te bouwen maar kunnen beiden niet echt lassen. Het idee van een bamboofiets ontstond eigenlijk nadat een vriend voor de grap een opmerking maakte. Waarom maak je het niet van bamboo. Tobias had niet echt gereageerd op de opmerking. Een half uur later zei hij bamboo? Dat is een verrekte goed idee. Bamboo is bijna net zo sterk als metaal. Bovendien is het super licht en is het in zuid China overal verkrijgbaar. Zo gezegd zo gedaan en ze sloegen aan het bouwen.

Daar de twee Duits zijn moest er over elke bamboostok eerst uren overlegd worden alvorens deze hare plaats in nam in de constructie. Het is een gigantische klus. Het word een soort ligfiets-trike. Dus een twee persoons fiets. Twee wielen voor en 1 achter. Twee set pedalen. De stokken worden aan elkaar bevestigd met een 2 componenten epoxy waar je bij het inademen zo lekker high van wordt. Ze gebruiken jutte zakken die ze insmeren met de epoxie en wikkelen die om de bamboo. Alleen de draaiende delen zijn van metaal.

Het is nog een behoorlijke toer om de juiste onderdelen te vinden. Een goed wiel bijvoorbeeld. Voor de voorwielen betekent dat dus dat de as er maar aan 1 kan uit komt en niet zoals bij een normale fiets doorheenzit. Een van de meest geniale dingen aan de fiets vonden we toch de bladveren die ze ook van bamboo hadden gemaakt.
Bamboo bladveren/bamboo suspention

Tobias is behoorlijk technisch vooral op gebied van electronica. Ze hebben al een hele cockpit in gedachten en de kabelboom die hij ons laat zien daar word je bang van. Er komen zonnepanelen op en een hele bijzondere naafdynamo. De dynamo moet namelijk ook als electromotortje kunnen fungeren. Bovendien moet hij in te stellen zijn voor verschillende standen. Als ze bergaf gaan moet deze meer stroom leveren en is er dus meer weerstand. Op vlak terrein minder en naar boven toe moet hij als electromotor kunnen fungeren. Ook hebben ze een transformator naar 12 volt en 48 volt.
Naafdynamo/hub-dynamo

Ze nemen extra bamboo stokken mee en epoxie hars voor eventuele reparaties. Over een paar maanden moet alles dus af zijn. Dan moet de cabine helemaal dicht zijn .Er zal geen bamboo meer zichbaar zijn. Ze weten nog niet precies met welk materiaal ze de carroserie gaan maken. Misschien plastic. Het moet natuurlijk licht zijn. Ook moeten ze in de cabine kunnen slapen.

We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat en willen hen heel veel succes wensen. Misschien gaan ze een blog bij houden met hun ondervindingen. Als wij meer weten weten jullie het ook.

English!
 
Save a Panda Steal their bamboo!!!
Two German Kunming inhabitants Kris and Tobias have a really revolutionary idea. Making a bike of bamboo. With this bike they want to travel back to their homeland in march.

They already had the plan to construct a bike for a while but they both couldn't really weld. The idea of a bamboobike occurred when someone mentioned it more less for fun. Tobias had laughed but not really responded. It was only half an hour later that he said. Did you say bamboo? That's actually a very good idea. Bamboo is almost as strong as metal. Besides it is superlight and in Southern China it is widely available. So they started building!

Because they are both German they had to negotiated and talk about every bamboo stick for hours. Its a huge job. It;s going to be a sort of trike-recumbent bike. So for two persons. Two wheels in the back and one in the front. Two sets of pedals. The joints of the sticks are being attached with epoxie hars and rags. Only the moving parts are made of metal.

It is quite a chalange to find parts. For instance the wheel is one with the axle on only one side in the front. Not like a usual bike where the axle goes through. One of the most genius things on the bike I found the leaf suspension that was also made out of bamboo.

Tobias is pretty technical and especially when it comes to electronics. They already have a cockpit in mind and the cablemass looks scary to me. There will be solar panels and also a hub dynamo. A very special hubdynamo. The dynamo should also be able to function as a electric motor uphill and should be able to be put into different levels. When putting it up it produces more power but will also create more friction. They also have a transformer for 12 volts and 48.

they will take some spare bamboosticks and epoxy with them for reparations . In a few moths all has to be finished. Then the cabin should be closed completely and there will be no more bamboo visible. They do not know exactly from with material the cabin is going to be constructed. Maybe plasctic. It should be light. They also have to be able to sleep inside of the cabin

We are very curious about their project. Maybe they are going to have a blog. If we know it you will know it as well!!

DIY projects in Germany and Austria April 2012

English after the Dutch text!

Komuna Kowa Waltershausen

Komuna Kowa is een oude poppenfabriek midden in het stadje. Er wonen zo ongeveer 15 mensen. Plus nog een kind en een tiener. Wat is er nou zo commune aan deze plek ? Dat ze samen in een pand wonen? Dat ze een huispot hebben. Dat idee hadden wij.

een van de gebouwen van Komune Kowa

Ze eten bijna alleen biologisch, meestal vegetarisch maar niet allemaal. Best duur lijkt ons.
We vragen Holger voorzichtig: Hoeveel dragen jullie bij aan het huis wekelijks?
Dan legt hij uit. “Alles wat je hebt”, “alles wat je over hebt?” “Nee gewoon alles wat je hebt”. Gaat allemaal in het huis en aan levensonderhoud. Als je wat nodig hebt neem je het. Alleen dingen boven de 150 euro moet je melden. Niet overleggen. Melden. Je bepaald zelf hoeveel je nodig hebt. Hele hoge bedragen moeten wel overlegd worden. Over de noodzaak ervan. Voor vakantie is er 300 euro per jaar. Maar er zijn ook mensen naar Bolivia geweest vorig jaar. Die hebben daar weer potjes of sponsoren voor gefikst .
Maar… “hoe zit dat dan als er  mensen zijn die veel meer bijdragen en anderen die niks bijdragen. We kunnen ons voorstellen dat de een bijvoorbeeld goed verdiend en een ander, bijvoorbeeld een beginnend kunstenaar,  misschien ook hard werkt maar geen geld met z’n werk verdient. “ja dat kan, maybe time for a career change hahaha” of gewoon iets ander er bij doen toch. Als het echt te gek word worden menen er wel op aan gesproken. Wow ongelofelijk. 

Ze hebben de afspraak dat ze 40 uur per week in het huis steken, zoals diensten draaien of een beroep uitoefenen om de kost te verdienen. Er is bijvoorbeeld een jongen die veel verdient met webdesign. Hij draagt dus ook verreweg het meeste bij en heeft gezegd dat hij daarom bij 30 uur per week stopt. Fair enough. Ook is er een moestuin op komst.  An en ik hebben er nog een ochtendje in kunnen werken. Ze hebben een hele lap braakstaande grond maar gek genoeg tot nu toe geen moestuin. Vanaf dit jaar dus wel.
Elk jaar zijn er 2 maanden klusmaanden waarin er continue aan het pand gewerkt word. Het is een heel gaaf pand en al heel veel gedaan maar er moet nog veel gebeuren. Er zijn in die 2 maanden elke dag 4 mensen de hele dag bezig. Daarbij zijn er altijd 2 mensen die verstand van zaken hebben. Bijvoorbeeld met elektra of stukadoren en 2 mensen die assisteren en dus ook leren. 

Nou hadden we nog 1 ding waar we nou heel nieuwsgierig  naar zijn: “wat nou als je na 2 jaar keihard werken besluit dat je ergens anders heen wilt wonen of wilt gaan reizen, niemand heeft spaargeld, als je in Kowa woont geef je alles aan de commune. Sta je dan met nul komma nul op straat?”  Nee zegt Holger. We hebben wel een regeling voor mensen die weg gaan. Die krijgen altijd een bedrag van 1500 euro mee. Als startgeld zeg maar.  
We staan echt versteld van deze mensen . Wel respect zeg. Zoveel vertrouwen in de Komune en zo veel enthousiasme. Maar we weten niet of we zo zouden willen leven. Ze delen ECHT alles. Ze hebben wel een eigen ruimte natuurlijk en ook voor beroep en hobby is er ruimte, in overleg, maar verder is alles van iedereen en gaat men uit van wederzijdse inzet.
Tis geven en nemen zeg maar, alleen dan in z’n extreem.
 

Ook komen we ’s avonds nog een medebezoeker tegen. Een kerel uit Berlijn. Stefan. Hij maakt zelf wijn. Van zelf geplukte bessen . Ja gewoon net buiten Berlijn. Ja das besten ist von Holunder.  Nee kein Hollander: vlierbessen. Wel veel werk maar goeie wijn !
-plukken in de herfst.
-Alle bessen goed schoon maken , wassen met water, schilletjes er af halen, pitjes eruit.
-Half geperst koken op 75 graden
-Dan suiker , wijngist, heel klein beetje citrienzuur  and 6 liter water per 4.20 kg bessen doen in een glazen wijnballon
-kurk er op
-Elke dag even schudden.
-Stop met schudden na 4 weken en pers alle vloeistof door een net.
-Na 2 maand is de wijn klaar.

Bij deze wijn is het trouwens niet perse zo dat het rijper en lekkerder word naarmate het langer staat. Dus drinken maar!!!
Stefan heeft ook een site over z’n DIY wijn.
www.herzfelde.de

English!

Komuna Kowa Waltershausen

Komuna Kowa is an old puppetfactory in the middle of the town.  There  are 15 people living there. Now what is so commune about this place? That they live in a house together and have shared household money. That’s the idea that we had.

one of the buildings of Komune Kowa

They almost only eat organic food and vegetarian, but not all. Pretty expensive so it seems. We are carefully asking Holger: How many do you donate to the housepot weekly? Than he explains : everything you have”everything you can miss? No just everything you have” It goes all to the house for living costs and the house. And if you need stuff you take it. Only things more than  150euro you let it know. Not negotiate , just tell. Only really high expenses need to be negotiated for the priority. For holliday there is 300 euro per year. But also there have been some people to Bolivia last year. They searched for sponsorship.

So but what if some people contribute more than others and others don’t contribute nothing. We can imagine that some earn good money and others for instance a beginning artist have a profession they also work hard but might not earn much with it. Yes that’s possible, maybe time for a career change hahahaha, or take another job beside that. When it really becomes obvious someone we will say something about it. Wow unbelievable!
They have the agreement that they will spend 40 hours a week in to the house, like doing shifts or doing a profession to earn the costs. There is  for instance a guy who earns a lot with webdesigning. So he contributes by far the most and so he said he would work  for 30 hours a week that’s it. Fair enough. There is also a vegetable garden on the way. Me and Anna have been working in it for one morning. They have a whole big piece of land but strange enough unused until now!

Every year there are 2 months of working on the house. It’s an awesome building and there has been done a lot , but a lot still has to happen. There are always 2 people that have the knowledge (for example carpeting or electricians  and two assistants who can also learn.
So now we had one more thing we were very curious about: “what if you have worked for 2 years very hard and decide that you want to live elsewhere or want to go travel , nobody had saved up money because if you live in Kowa you give everything to the commune. You are on the street with absolutely nothing? No said Holger. We have an arrangement for people who leave. They always get an amount of 1500 euro with them. Sort of starter money so to say.

We are really amazed about these people. Respect man! So much trust in the commune and so much enthousiasm. But we don’t know if we would want to live like that . They really share everything. They have of course their own room and also a room for their job or hobby. Everything can be arranged and everyone trusts in efforts from two sides. Its taking and giving in its most extreme form.
 
In the evening we also meet a co-traveler. A dude from Berlin Stefan. He makes his own wine. From berries he picks himself. Yeah just outside of Belin. Ja das bestin ist von Holunder. Nee kein Hollander. Hollunder. A lot of work but good wine!
-pick them in fall
-All berries clean them , rinch them, remove the peel and the seeds
-Half pressed cook on 75 degrees.
-Than sugar, wine yiest , a little bit of limeacid and 6 liters of water per 4,20 kg of berries in a glass wineballoon
-Shake it every day
-Stop shaking after 4 weeks and press all liquid through a net.
-After 2 months the wine is ready.

This wine is by the way not in general nicer when you keep it for  a long time. So drink up drink up!
Stefan also has a website about his DIY wine. www.herfelde.de

Wagenplatz Wenen 

Nadat we een dagje bij een aantal lui van Critical Mass Wenen en Bikekitchen hadden gelogeerd zijn we naar de wagenplatz verkast aan de rand van de stad langs de Donau. Perfect! Super locatie. Ook nog eens onderweg naar Bratislava. We kennen er niemand maar we worden meteen enthousiast onthaald als we aankomen. We mogen in een keet slapen. Er staan ongeveer 20 wagens op terrein van ongeveer 2500 m2. Best wel hutjemutje dus. Er is dus niet veel ruimte meer over voor andere dingen zoals werkplaatsen en tuintjes. Toch zijn er een paar kleine moestuintjes. Een douche-wagen. En jawel jawel een sauna keet!

Er zijn in Wenen 2 wagenplatzen momenteel. Eentje is gekraakt en deze half gekraakt. De andere helft van het terrein wordt huur voor betaald. De gekraakte wagenplatz zijn bijna alleen vrachtwagens, Deze bijna alleen keten.
In een vrachtwagen woont een jongen die Hans heet. Geniale kerel.
2 gigantische antennes op z’n dak waarmee hij volgens een meisje die ook op het terrein woont een beetje walkietalkie  speelt. Later blijkt dat hij zo even met vrienden in Zuid-Amerika kan ouwehoeren. 
Hij is ook een echte RAT-BIKER. Naast z’n vrachtwagen staat een motorfiets met zijspaan. Met een gigantische motor.  Hij bouwt dieselmotoren op Russische motorfietsen. Echt supergaaf. Eigen bouwsels. En dat in Oostenrijk.
Hij kon ons van alles vertellen over de motoren en over de regelgeving. Want het is serieus mogelijk om met deze gevaarten de openbare weg op te gaan, je moet je alleen een beetje in de materie verdiepen.
Dat wil zeggen rode nummerplaten. Speciaal voor autodealers in de wereld geroepen of tijdelijke nummerplaten voor 5 dagen om even naar een rally te rijden. Je moet wel zelfstandig ondernemer of freelancer zijn om in aanmerking te komen. Je bent gewoon voertuigbouwer en hoppa!  Hij is nu met een 2e motor bezig terwijl wij nog eventjes een stukje verder fietsen!
Op z’n site kan je alle ontwikkelingen volgen op   blog.fnordpol.de

RATbike

----------------BIKE KITCHEN EN CRITICAL MASS WENEN---------------
In Wenen logeren we bij mensen die actief zijn bij bike kitchen en ook critial mass.  Deze initiatieven zijn te vinden over heel de wereld maar vooral in Europa. In Wenen is het heel groots en ook  Boedapest schijnt een grote bikepunkscene te hebben.
         Bikekitchen is een wekelijks bijeenkomen van mensen in een werkplaats/volkskeuken. BK is voor iedereen die fietsen wil repareren of wil leren repareren en ook voor luitjes die zelf bouwsels creëren in de meest uiteenlopende vormen. Lowriders, bakfietsen, hoge fietsen, tandems you name it. Er word hier ook gekookt. Een aantal mensen heeft de sleutel van de tent en kan hier altijd aan de slag. Als die mensen er zijn kunnen anderen er ook terecht maar officieel is het dus een keer per week geopend.
Het pand word gehuurd en draait op de bieromzet en donaties van de gebruikers! Drinken is dus verplicht!!
         Critical mass is een soort streetrave die elke maand gehouden word in de stad. Het is voor het statement dat fietsen aangemoedigd moet worden en dat fietsen de nieuwe revolutie betekend. Mooie stickers hebben ze ook : “Government should help to eliminate bikes so that bikes can help to eliminate government”  In Boedapest was vorig jaar een critical mass met ongeveer 80.000 man. Nadien heft de dictatoriale nationalistische regering die Hongarije helaas momenteel in z’n greep heeft critical mass verboden! Toch word er 22 april weer critical mass gehouden. Spannend dus. IDEALEN VERBIED JE NIET,FIETSEN GAAT DOOR!


         Een ander tof initiatief die het collectief in Wenen bedacht heeft is Bakfiets sharing. Ik heb een flyer ontworpen , deze komt online als hij af is!
Het idee is dus dat iemand een bakfiets host die tegen donatie gebruikt kan worden. De bakfiets is niet van de host maar van de scene. Van het donatie geld worden reparaties gedaan en nieuwe bakfietsen aangeschaft. Geniaal toch!
         Ook hebben ze een bycicle liberation front. Vul zelf maar even in…

----------------BIKE KITCHEN EN CRITICAL MASS BRATISLAVA------------         Ook in Bratislava zijn een groepje mensen bezig met deze initiatieven. Wel heel anders. De groep is veel kleiner. Tomas met wie we contact hebben gehad is ook degene die de kar trekt hier. Hij is echt met van alles bezig . Als het maar met fietsen te maken heeft. Hij heeft bike kitchen hier opgezet en wij vallen met de neus in de boter want de 2e avond dat we in Bratislava zijn is er bike kitchen. Ze hebben een ruimte gesponsored gekregen van de gemeente in het gebouw van de YMCA. Niet echt een ideale plek. Tis op de 2e verdieping en meer een appartementje inclusief laminaat vloer en redelijk klein. Maar het is gratis en dus goed om op te starten. Er word flink geklust. Spaken gespannen dynamo’s geïnstalleerd gepoetst en nog veel meer. Helaas gaan dingen zoals lassen en slijpen niet in zo’n ruimte. En natuurlijk word er gegeten en bier gedronken.  In het YMCA gebouw zijn maar liefst 4 kroegen te vinden!
         Verder word er elke laatste vrijdag van de maand critical mass georganiseerd in de stad. Ze worden steeds groter. Een ware revolutie is het! Zoals Thomas het noemt VELOLUTION!  It all for the CYCLOCRAZY.
         Hij is ook in gesprek met de gemeente over fietspaden in de stad. Als wij er zijn heeft hij zojuist een meeting gehad met wat “politricks”zoals ie ze noemt. En met succes. Er ligt een plan voor een aantal goeie fietsverbindingen dwars door de stad. Ook de Nederlandse ambasadeur is actief promoter van fietsen in Bratislava.
         Ook heeft hij een groot aantal fietserekken in de stad geplaatst waaronder een aantal hele artistieke!! Oftewel ze zijn GOED BEZIG in Bratislava. Kleine groep maar zeer ondernemend!
        
NOVI SAD SERVIE
         We zijn nu bij mensen in Novi Sad die allemaal bezig zijn met vrijwilligerswerk hier in de stad met allerlei uiteenlopende projecten. Meer hierover later. Check hun website maar eens.
Shop.cultureexchangeserbia.org

Houdoe en bedankt

And English!

Wagenplatz Vienna

After having slept at the place of the guys of critical mass and bike kitchen in Vienna we moved over to the wagenplatz on the border of town. Along the Danube. Perfect! Super location. And also on our way to Bratislava. We don''t know anyone but are still welcomed enthousiasticly when we arrive. We can sleep in a wagon. There are around 20 wagons there on a terrain of about 2500 m2. A little bit crowdy. So there is not much space for other stuff like workshops or gardens. However they do have a toilet/ shower wagen an yeah even a sauna. There are even a few really small vegetable gardens.
In Vienna there are 2 wagenplaces at the moment. One is squatted and this one half squatted. The other half is being rented. 

The squatted wagenplace consists almost only out of trucks this one almost only wagons.
In one truck lives a guy called Hans. Genius guy. He has 2 gigantic antennes on his roof  with which he can according to another girl on the terrain can play walkie talkie. Later it appears that he can even have contact with some people in South amerika.  He is also a real ratbiker. Next  to his truc a motorbike with sidecart. He builds industrial diesel engines on Russian motorbikes. Really superawesome. His own designs and that in Austria. HE could tel lus all kind of stuff about it about the motor and also about the legal issues. Because it is seriously possible to go on to the public roads with these creations , you just have to get into the laws.
SO he uses som red numberplates , they are especially for cardealers or temporarely numberplates to drive to a really. You do have to be freelancer to be able to obtain them. You are just a vehicle creator. He is now working on a second motor while we cylcle on a bit further! You can follow his work at blog.fnordpol.de

RATbike


----------------BIKE KITCHEN EN CRITICAL MASS VIENNA---------------
In Vienna we are staying with people who are active in Bike-kitchen and also critical mass. These initiatives are to be found through the whole world but especially in Europe. In Vienna it is very big and also  Budapest seems to have a huge bikers scene.
Bikekitchen is a weekly gathering of people in a workshop/folkskitchen. BK is for everyone who want to repair bikes and also for people who want to construct their own build bikes in the most deviated shapes like lowriders, tall bikes, cargo bikes, tandems and even a bicicle garden. In the mean while there is also some cooking. A few people have the key of the building and when they are there you can go there. But officially its once every week.
The building is rented and is supported by beer consumption and donations of users. So drinking is obligation!!!
Critical mass is a sort of a streetrave that is being held monthly in the city. It is for the statement that bikes have to be encouraged and that bikes mean the new revolution.They have some nice stickers too: “Government should help to eliminate bikes so that bikes can help to eliminate government. In Budapest there was a huge critical mass last year of 80.000 people.Afterwards the government has forbidden the streetrave.! However there is going to be another one  the 22th of april this year (in two days from now) YOU CAN NOT FORBIT IDEALS BIKING GOES ON!
         Another nice initistive they have is cargo bike sharing. I also designed a flyer for that. The idea is that someone hosts a cargo bike but that can be used for a donationThe cargo bike is not from the host Its from the scene.     For the donation money the cargo bikes are being maintained and more cargo bikes are being used. Genius a
They also have a bicicle liberation front. You can imagin what that is.
----------------BIKE KITCHEN AND CRITICAL MASS BRATISLAVA---------          Also in Bratislava there is a group of people busy with these initiatives. But on a different way. The group is much smaller jet. Thomas is the guy we were in contact with and he is also the person who is the backbone of this. HE is doing all kinds of stuff ass long as it has something to do with bikes. He also started bike kitchen here and we are very lucky because the 2nd night we are here there is bikekitchen.They have got a space from the council in the building of the YMCA. Not the ideal location Its on the second floor and it is more like an apartment and pretty small with a laminaat floor. But it is for free and good to start off with. There is lots of repairing going on . Spokes stretched , dynamos being installed and also some polishing. Unfortunately welding and cutting is not possible in a room like this. And of course some eating and drinking.In the YMCA building there a no less than 4 bars to be found!
         Besides every last Friday there is a critical mass in town. They become bigger and bigger. Thomas is calling it VELOLUTION. It is all for the CYCLOCRACY.
         He also has conversations with the council about bikepaths . When we were there he had a meeting with some “politricks”as he calls them. And with success. There is a plan for a few cycleconnections straight through town. Also the dutch ambassador is promoting biking in Bratislava.
         Thomas has also planted a lot of bikerecks all over town . Some of which are artistic ones! In other words good job Bratislava. Small Group punt very enterpreneuring!
        
NOVI SAD SERBIA
         Now we are in Serbia. In Novi Sad in a house full of people that also do a lot of volunteer projects here in town. More about this projects later!
Check them out on; shop.cultureexchangeserbia.org

See ya!